הזמנה # is

מספר מעקב :

quality check

Label Printed

dispatch product

In Transit

dispatch product

Out For Delivery

delivery

Delivered

מצב המשלוח